La Federació Empresarial del Gran Penedès estrena un servei de mediació

La FEGP es converteix en la primera entitat empresarial de l’estat amb servei de mediació.

La Federació Empresarial del Gran Penedès ha fet un pas endavant en la seva aposta per la figura del mediador com a eina de prevenció i resolució de conflictes entre empreses i professionals. D’aquesta manera, la FEGP es converteix en la primera entitat empresarial de l’estat espanyol en comptar amb un servei de mediació. La mediació és un mètode alternatiu per a la resolució de conflictes. Es tracta d’evitar el procediment judicial contenciós.

Com a resultat de l’acord amb la consultoria Logos Media, les persones associades a la FEGP poden sol·licitar gratuïtament una consulta de primer nivell en l’àmbit de la mediació, sigui entre empreses o sigui entre professionals.

Anna Vall és la directora de Logos Media, que compta amb un equip de professionals multidisciplinar: experts en dret, però també en pedagogia i psicologia.

La mediació es basa en el propòsit de treballar amb l’altre i no contra l’altre quan es tracta d’una desavinença de qualsevol índole. En el cas de les empreses, es poden donar desavinences entre empreses, per exemple entre client i proveïdor, o en el si de la pròpia empresa, entre els seus treballadors i treballadores.

En el primer cas, Vall explica que la mediació és una bona opció per no trencar les relacions.

En el segon cas, la mediadora apunta especialment a les empreses familiars, on les desavinences poden ser encara més complexes per la relació que hi ha entre les parts implicades.

Com a precedent d’aquest nou servei de mediació, la FEGP també és l’única a Catalunya que compta amb una sindicatura d’empresa. Aquesta sindicatura d’empresa, la titular de la qual és la vilafranquina Maria Batet, intervé com a mediadora en els conflictes entre les empreses i les administracions públiques.

Per informar-se sobre el servei de mediació es pot trucar a la FEGP, al telèfon 902 106 700.