Consultoria

Som consultors en situacions de conflicte

Treballem en atenció psicosocial-relacional a l’equip humà en empreses i organitzacions.

Portem més de 20 anys atenen conflictes personals i relacionals en el si de les organitzacions, donant un servei de de diagnòstic, tractament i gestió de conflictes personals, interpersonals i de grup.

L’equip interdisciplinari de Logos Media ofereix l’atenció i tractament específic a cada conflictivitat que és genera dins les organitzacions i que pertorben el seu funcionament diari , podent emmalaltí a les persones, als equips de treball i a l’organització.

Amb una experiència àmplia en l’especialitat de conflictes a l’Empresa Familiar. Elaborant protocols i cercant solucions específiques.

Que aporta la consultoria psicosocial a empreses i
organitzacions

És un servei indispensable que respon a polítiques empresarials en la gestió de recursos humans aportant un plus de qualitat i eficàcia en les persones empleades, en les relacions interpersonals i comercials orientades a l’incremento del negoci. Una situació personal o interpersonal i/o d’equip conflictiva mal gestionada incideix clarament en el baix rendiment, la desmotivació i l’absentisme laboral. En conseqüència acaba afectant el nivell i la productivitat de la pròpia empresa. Des de Logos Media proposem solucions a aquestes situacions.